ROSABUD S.A.
ENDERUITITPL
Dzieci i młodzież
Będąc odpowiedzialnym podmiotem biznesowym istniejącym w społeczeństwie staramy się zadbać dobry rozwój dzieci i młodych ludzi.
 

Chcemy żeby pasją młodych ludzi był sport. Zainteresowanie koszykówką, czy innym sportem pozwala dzieciom i młodzieży rozwijać się nie tylko fizycznie, ale i intelektualnie. Przebywanie wśród rówieśników, pod dobrą opieką przez niejednokrotnie kilka godzin dziennie uczy wytrwałości, umiejętności przegrywania, ale za razem ducha walki. Kształtuje światopogląd, uczy otwartości wobec ludzi, pracy w grupie i zdolności integrayjnych. Z każdym nowym zawodnikiem łączymy duże nadzieje na jego sukces w naszych drużynach. Jeśli jednak wybierze inną drogę niż ta sportowa, umiejętności nabyte podczas spotkań treningowych z pewnością pomogą w dalszej karierze.

Więcej na www.rosasport.pl
konstrukcje stalowe
1686926901